Select Language: de fr en it ru es pl se nl tr cn
Select Currency:
Groupon

Zakup tytulu doktora | MLDC

Na tych stronach chcemy przekazać Państwu informacje o naszej instytucji i pokazać Państwu, w jaki sposób mogą Państwo kupić tytuł doktora. Mają tu Państwo zarówno możliwość, zasięgnąć informacji na temat noszenia tytułu doktora, jak i zakupu takiego tytułu. Prosimy jednak pamiętać, iż chodzi tu o kościelne, honorowe tytuły doktorskie, a nie o tytuły akademickie czy stopnie akademickie. 

Serdecznie witamy w

Miami Life Development Church

 

Wskazówka:
Niniejsza strona jest autoryzowaną stroną internetową kościoła, który oficjalnie reprezentuje MCLD w Europie. Głównym tematem jej treści jest, w jaki sposób mogą Państwo kupić tytuł doktora i profesora honorowego, oraz prezentacja związanych z tym aspektów prawnych.

 

Zakup tytulu doktora?

Zadają sobie Państwo pytanie, czy można kupić stopień akademicki, jak np. tytuł doktora. Możemy temu tylko zaprzeczyć, gdyż akademickiego tytułu doktora nie można kupić za żadne pieniądze świata. Jeśli chcieliby Państwo nosić taki tytuł, nie unikną Państwo studiów a następnie napisania dysertacji, po której (miejmy nadzieję) nastąpi promocja. W Europie prawo do nadawania promocji mają tylko uniwersytety i równorzędne im szkoły wyższe.

Nieco inaczej wygląda to z kościelnymi honorowymi tytułami doktorskimi (h.c.). One również nie są na sprzedaż, mogą jednak zostać nadane Państwu honorowo, co wyraża dopisek “h.c.“ (honoris causa). Nadamy Państwu ten tytuł za datek na nasz kościół, więc mogą Państwo tu nabyć taki tytuł.

Kościelny honorowy tytuł doktora mogą Państwo nosić również w Europie. Rozstrzygające jest w tym względzie to, aby zagraniczna placówka nadająca tytuł w kraju jego pochodzenia miała do tego uprawnienia. Tak właśnie jest w naszym przypadku, gdyż pod względem formy prawnej naszego kościoła, MLDC z siedzibą na Floridzie, chodzi o zarejestrowaną organizację non-profit, której celem jest prowadzenie kościelnej wspólnoty wyznaniowej, co wynika z naszego statutu.

Jeśli kupią Państwo tytuł doktora, staną się Państwo honorowymi doktorami MLDC i oczekuje się od Państwa, iż w swoich czynach będą sie Państwo kierować przekonaniem o osobistej i moralnej odpowiedzialności w stosunku do swoich bliźnich, dla których winni być Państwo wzorem zaangażowania i odwagi.

Jeśli potrafią Państwo sprostać tym wymogom, z przyjemnością mianujemy Państwa honorowym doktorem MLDC. 

(c) 2005 - 2012 The MLDC Institute
www.mldc-institute.net